Rezervoare premium de potrivire

Hagopian avem nevoie de fibră de sticla pentru o carenă Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

Actually, fuel tanks ignite on impact. De fapt, rezervoarele de combustibil se vor aprinde la pentru toate. Go and Bomb the fuel tanks.

Potrivire perfecta

Du-te și Bomb rezervoarele de combustibil. The fuel tanks of newly manufactured motor vehicles contain no petrol vapour.

rezervoare premium de potrivire

Rezervoarele de carburant ale autovehiculelor nou produse nu conțin vapori de benzină. The bikers of D-Company are looting the fuel tanks.

Anyone out there who is brave enough to save them? Feel the thrill.

Am gasit 593 anunturi

Bikerii de D-de companie sunt jafuri rezervoarele de carburant cineva acolo care este destul de curajos pentru a le salva Simte? With external fuel tanks, the 51s can make it.

  • Aceste exemple pot conține termeni colocviali.
  • Canon : Manuale pentru echipamente PIXMA : iP series : Dacă apare o eroare

Cu rezervoare de combustibil externe, 51s pot face. The fuel tanks are available in plastic, steel or aluminium.

  • Dacă încercaţi să imprimaţi conţinut PREMIUM realizat pentru dimensiuni de hârtie care nu sunt acceptate de imprimantă, pe ecranul computerului apare un mesaj de eroare.
  • Rezervoare de aer comprimat HTA de înaltă presiune - Atlas Copco Romania

Sunt disponibile rezervoare de combustibil din material plastic, oţel sau aluminiu. The brake chambers and fuel tanks are also well protected.

Browserul dumneavoastră nu mai este acceptat.

Camerele de frânare și rezervoarele de combustibil sunt, de asemenea, bine protejate. Diesel fuel tanks may be integral with the hull. Rezervoarele de combustibil diesel pot fi integrate în corpul ambarcațiunii.

Something must have hit the fuel tanks and exploded. Ceva trebuie sa lovit rezervoarele de combustibil și a explodat.

rezervoare premium de potrivire

All I'll say is they thought it best to fit two fuel tanks. Tot ce voi spune este ca ei au considerat că cel mai bine pentru a se potrivi două rezervoare de combustibil. See what you can find around the fuel tanks.

Am deschis Superbet Premium Store, prima agenție VIP de pariuri din România!

Vezi ce găsești pe lângă rezervoarele de combustibil. The Air Production Modulator APM is on tractors placed between the chassis frames in order to create more space for chassis-mounted equipment such as fuel tanks. La autotractoare, modulatorul de producere a aerului APM este amplasat între cadrele şasiului, pentru a crea mai mult spaţiu pentru echipamentul montat pe şasiu, cum ar fi rezervoarele de combustibil.

The fuel tanks for supplying the engine of rezervoare premium de potrivire vehicle shall meet the following requirements: Rezervoarele de combustibil pentru alimentarea motorului vehiculului trebuie să îndeplinească următoarele cerințe: Number of fuel tanks [Not mandatory] Număr de rezervoare de combustibil [opțional] We've lost three fuel tanks!

Economisirea energiei pentru utilizări la presiune înaltă

Am pierdut 3 rezervoare de combustibil! You couldn't exactly go flying into fire with fuel tanks on your wings. Nu puteai zbura în foc cu rezervoare de combustibil pe aripi.

rezervoare premium de potrivire

Drop the fuel tanks and pull up! Aruncă rezervoarele de combustibil și ridică-te! Its fuel tanks were in wings and had a rezervoare premium de potrivire of l. Rezervoarele de combustibil erau plasate în aripi și aveau o capacitate de de litri.

Produsele noastre

In fact, power is by means of a vacuum pump which shall withdraw first from the fuel tanks on the sides and then the main. De fapt, puterea este cu ajutorul unei pompe de vid care retrage primul din rezervoarele de combustibil pe părţile laterale şi, apoi, principalele.

rezervoare premium de potrivire

Another work material, such as fuel tanks for the dredging machine, pipes, octopus, tools, etc, are on board to carry out the necessary work. Un alt material de lucru, cum ar fi rezervoare de combustibil pentru maşina de dragare, tevi, caracatiţă, unelte, etc, sunt la bord să efectueze lucrările necesare.

  1. Actually, fuel tanks ignite on impact.
  2. Я понимаю все, - ответил .

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate gama de vârstă dating regulă validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

rezervoare premium de potrivire

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.