Dating fragmente de ceramică

Compoziţia depunerii, precum şi poziţia stratigrafică dedesubtul lutuielii neincendiate şi tăind Cx. Dintre acestea, aparţin sigur complexului menţionat vasele cu nr. De obicei pereţii vaselor formează cu fundul un unghi obtuz, în medie de ° 0. Practic, aşezarea a fost cercetată în două zone principale: în sud-est şi în nord, în funcţie de demararea lucrărilor de construcţie a noilor locuinţe pe loturile primite fig. Informaţia publicată a fost confirmată pe teren, în zona şanţului 1 straturile apărând nederanjate sub -0,20 m. IV şi S.

Decorare Vase Ceramică de Horezu!

După analiza întregului material ceramic provenit din acest complex, însă, am reatribuit complexul fazei Cucuteni B Garvăn şi Munteanuapreciind că, cel mai probabil, fragmentul de vas A-B a ajuns printre resturile construcţiei în urma unor deranjamente neobservate de noi.

Precizăm că masa de chirpici ce forma Cx. Pe lângă vasele ornamentate cu motive geometrice se remarcă prezenţa unui fragment cu o reprezentare antropomorfă, destul de precar păstrată Planşa III. O mică pată de culoare marchează capul, iar cu o dungă uşor oblică este trasat braţul stâng. La exteriorul metopei se observă un decor ce constă în linii negre realizate pe fond roşu.

Caracteristicile materialelor ceramice pictate descrise sunt similare celor ale vaselor păstrate din săpăturile dindespre care, într-o recentă sinteză dedicată fazei Cucuteni A-B, se arată cu sunt dificil de încadrat într-una din cele două etape teoretizate, datorită prezenţei în egală măsură a majorităţii stilurilor specifice Bem Ceramica de tip Cucuteni C Din Complexul 6, după cum am amintit, provine şi o cantitate de ceramică încadrată tipului Cucuteni C.

În din această categorie au fost descoperite un vas fragmentar Planşele VII. VI 5 Planşa V. Respectând practica uzuală, criteriul principal de selectare a materialului din acest lot l-a constituit prezenţa cochiliilor pisate în pastă, doar două fragmente cu o compoziţie diferită fiind incluse, pe baza trăsăturilor morfologice şi stilistice. În privinţa metodei de lucru menţionăm că materialul ceramic a fost recoltat integral din săpătură, iar selectarea fragmentelor Cucuteni C s-a realizat la prelucrarea primară, după curăţare.

Deoarece fiecare fragment păstrează coordonatele de descoperire secţiune, carou, adâncime, numărul pachetuluichiar şi după împărţirea ansamblului ceramic pe criterii tehnologice este posibilă corelarea materialelor şi reconstituirea inventarelor specifice fiecărui complex. Observaţiile înregistrate de noi asupra lotului ceramic astfel rezultat se referă, mai ales, la poziţia stratigrafică, distribuţia în săpătură, starea de conservare.

Deoarece informaţiile de această natură sunt mai relevante pentru dating fragmente de ceramică respectivei categorii ceramice decât descrierea categoriilor stilistice şi tipologice cărora se circumscriu, nu am insistat asupra acestora din urmă.

Aşa cum am menţionat, cele mai multe dintre fragmentele ceramice de tip Cucuteni C cuprinse în lotul supus analizei provin dintr-o singură secţiune S. IVsituaţie explicabilă dacă ţinem cont de amplasarea săpăturilor noastre, stadiul acestora şi consistenţa straturilor antropice.

Atât secţiunile din S. V în schimb, în care depunerile eneolitice par să fie mai bogate şi în care fazele amintite sunt reprezentate, nu au fost cercetat până în prezent decât până la adâncimea de -0,30 m.

Fragmentele din S. IV au fost recuperate de pe întreaga suprafaţă a secţiunii, de la adâncimi cuprinse între -0,10 m şi -1,41 m Planşa V. Se grupează în jurul a două complexe, dintre care cel dintâi constituie rezultatul activităţilor de pe parcursul epocii bronzului, care au deranjat depunerea anterioară Cx. Dintre fragmentele eneolitice antrenate în umplutura şanţului săpat în epoca bronzului au fost selectate 12 fragmente ceramice de tip Cucuteni C. Alte 16 astfel de piese îşi datorează poziţia stratigrafică, cel mai probabil, aceleiaşi intervenţii mai târzii, care a făcut ca dating fragmente de ceramică din acelaşi recipient să se găsească răspândite pe o lungime de cca.

Cât despre materialele Cucuteni C provenind din Cx. În afara lor, cel mai probabil legate de acest context sunt şi fragmentele de vase cu cochilii în pastă surprinse în acelaşi segment al S. IV, între -0,60 m Planşa VI. Gradul mare de fragmentare al ceramicii Cucuteni C se reflectă, în egală măsură, în numărul elementelor păstrate pentru fiecare vas şi în dimensiunile acestor părţi. Datorită acestei ultime trăsături, aproape jumătate din elementele ce alcătuiesc lotul nu oferă decât un set limitat de informaţii, îndreptat mai curând spre analiza contextuală decât spre înregistrarea caracteristicilor morfologice.

În ceea ce priveşte vasele de la care s-a recuperat mai mult de un fragment, acestea sunt în număr de 7, printre care se numără: - vasul restaurat, reconstituit din 17 fragmente echivalând cu cca.

VI, la -2,30 m; - patru fragmente din buza unui vas identificat în complexul Cucuteni B identificat în S. V Planşa VI. IV la adâncimea de -0,70 m, deasupra Cx. IV, de la adâncimi diferite Planşa V. Pentru lotul de ceramică Cucuteni C prezentat aici am remarcat starea proastă de conservare a pieselor. În legătură cu acest aspect merită subliniat că suprafeţele celor mai multe dintre recipientele modelate din pastă cu cochilii pisate sunt mai prost păstrate decât cele ale vaselor pictate din aceleaşi contexte.

Cele mai multe dintre fragmente sunt rulate, cu muchiile rotunjite şi suprafeţele degradate. Doar patru vase, toate din Cx. Un alt exemplar Planşa VI. Datorită gradului mare de fragmentare şi a stării precare de conservare, însă, aceste urme de utilizare sunt greu dating fragmente de ceramică decelat. În privinţa caracteristicilor tehnologice, aşa cum pot fi analizate macroscopic, ceramica Cucuteni C de la Frumuşica nu este foarte unitară din punct de vedere al structurii pastei şi al culorilor.

Cât despre spectrul coloristic reprezentat, pe lângă varietatea mergând de la bej-gălbui până la cărămiziu şi negru a fragmentelor, remarcăm prezenţa unor pete de culoare datorate arderii inegale, precum şi, în unele cazuri, arderii secundare. De cele mai multe ori, arderea secundară mergând până la alterarea caracteristicilor morfologice şi tehnologice ale recipienteloreste pusă pe seama incendiilor care au distrus structurile de locuire.

În cazul de faţă, însă, pe două dintre fragmentele recuperate din structura neincendiată Planşa VIII. Alte pete cărămizii sau brune, de pe suprafeţele exterioare ale vaselor reprezentate în lotul de ceramică C, inclusiv pe vasul reconstituit din Cx.

În sfârşit, formele recipientelor Cucuteni C recuperate din săpăturile recente se circumscriu unui registru limitat. Cele mai multe sunt tronconice cu umărul uşor rotunjit, cu diametrul gurii cuprins între 10 şi 30 cm. Cât despre elementele de decor, acestea constau în segmente imprimate şnurate, incizii şi striuri, elemente comune ale ceramicii de tip Cucuteni C. Bacău : într-un nivel Precucuteni III, pe o suprafaţă de cca. Ansamblul notat Cx. Complexul delimitat înurma să fie cercetat în campania următoare, dar o optică diferită a colectivului prezent pe teren în vara anului a făcut din instalaţia de foc din Cx.

În ceea ce priveşte situl de la Frumuşica, suntem de părere că structura neincendiată cercetată de noi nu a fost singura surprinsă în săpătură.

dating fragmente de ceramică femeie prins în damney online dating

Lectura situaţiei stratigrafice întâlnită în timpul cercetărilor din în Suprafaţa III ne-a indicat un posibil complex similar, dar care nu apare identificat ca atare în monografie2. În zona menţionată, între -1,00 şi -1,40 m au fost dezvelite resturile unei locuinţe incendiate vatra datând din faza Cucuteni A-B, din care s-au reconstituit 9 vase pictate4 şi un vas de tip Cucuteni C Matasă Ne-a atras atenţia, în mod deosebit, stratul de argilă curată intercalat între două niveluri de locuinţe incendiate; în text nu se specifică dacă acesta acoperea întreaga Suprafaţă III care a avut dimensiunile de 25x11 m sau se concentra pe o zonă mai restrânsă.

Radian R. Douglass W. Amy Bogaard, Oxford University Dr. Steve Mills, Cardiff University Dr.

Notăm însă că acesta nu apare menţionat în stratigrafia Suprafeţei II învecinate, nici în celelalte secţiuni trasate pe platforma inferioară. Prin prisma celor prezentate, ni se pare mai plauzibilă interpretarea acestei zone ca reprezentând resturile unei structuri neincendiate. La final, dorim să subliniem că deşi numărul locuinţelor neincendiate din siturile eneolitice de la răsărit de Carpaţi este extrem de scăzut în publicaţii, realitatea în teren trebuie să fi fost alta.

Fie metoda de săpătură, fie voinţa sau experienţa arheologului au făcut ca uneori resturile unor astfel de structuri să lipsească aproape în totalitate din literatură, creionând o imagine denaturată asupra sfârşitului prin foc a tuturor construcţiilor din acea vreme.

Note 1. Prezenţa acestui nivel de argilă curată poate avea şi alte explicaţii - mai puţin credibile, în opinia noastră nivelări? Înclinăm, însă, să o punem pe seama proceselor de degradare care afectează în timp o structură neincendiată. Matasă identifică fiecare structură de locuire cu spaţiul aflat în jurul uneia sau mai multor vetre marcate şi pe planul săpăturilor Matasă Lipsesc alte date privind arhitectura, dimensiunile sau conturul locuinţelor.

Potrivit Anexei II din Frumuşica. Village préhistorique… Matasă se indică drept loc de descoperire Suprafaţa III, între 1,30 şi 1,50 m adâncime, pentru vasele cu nr.

Fragmente de ceramică veche de 7.000 de ani, descoperită pe un șantier în Slatina

Dintre acestea, aparţin sigur complexului menţionat vasele cu nr. În timpul celor trei campanii recente au fost descoperite la Frumuşica mai multe statuete antropomorfe, dar cum nu există diferenţe notabile între plastica antropomorfă din fazele Cucuteni A-B şi B Dumitrescu 84iar contextele din care provin nu ne-au oferit informaţii certe, am preferat să lăsăm acest tip de artefact în afara discuţiei. Cetatea de Scaun.

Gura unor vase din pastă cu pleavă este largă, avînd buza rotunjită.

dating fragmente de ceramică viteză dating canton mi

Marginea fundului este de cele mai multe ori arcuită, iar adesea este cu muchie. De obicei pereţii vaselor formează cu fundul un unghi obtuz, în medie de ° 0.

Remarcăm cioburile unui vas din pastă cu pleavă cu fundul gros faţă de pereţii lui. Vasele din pastă cu multă pleavă sînt puternic corodate şi de aceea ornamentele de pe ele se păstrează mai rar.

Pe un ciob se observă urme de barbotină.

  1. Будь он всего лишь плутом, ему бы никогда не добиться такого успеха, а его учение не продержалось бы так долго.
  2. Как они это делают.
  3. Viteza dating guam

Vasele din pastă cu nisip erau mult mai rezistente şi drept consecinţă sînt corodate mai puţin. Profilul mai multor cioburi ne arată că se foloseau vase cu pereţii bombaţi, fără gît. Motivele ornamentale de pe ele sînt alcătuite din cîte două proeminenţe rotunde, alăturate, din benzi alveolare în relief, plate uneori pe maxima rotunjime a vaselor. Pe multe fragmente ceramice sînt adîncituri făcute cu unghia sau cu o unealtă cu vîrful bont poate spatulă de ossau crestături executate probabil cu o lamă de silex.

Pe un singur ciob se observă decorul «în spic ». În ceea ce priveşte vasele din necropola de la Mangalia, P. Anterior, acelaşi cercetător a subliniat că, referitor la ultima faza a culturii Hamangia, dispunem de puţine date Această situaţie s-a păstrat până de curând, când s-au efectuat noi cercetări în zona Mangaliei.

În anuldupă ce terenul din partea de sud-vest a municipiului a fost lotizat, pentru crearea unui cartier rezidenţial — Dobrogea I, am descoperit urmele unei aşezări neolitice aparţinând culturii Hamangia Aşezarea este situată pe un platou nu prea înalt de lângă lacul Mangalia fig. Purtătorii culturii Hamangia au ales acest loc deoarece aici ei au găsit o suficientă biomasă nutritivă şi apă potabilă, dar şi pentru că se afla în apropierea Mării Negre.

dating fragmente de ceramică dating apps în italia

Partea sudică a platoului coboară spre liman, iar partea nordică se întinde departe spre lacul cu apă dulce. În partea vestică panta scade uşor şi se transformă într-o vale care coboară spre mare. Partea estică prezintă o pantă uşoară, care se întinde pe m şi apoi coboară spre malurile Mării Negre şi ale lacului Mangalia. Am putut stabili că aşezarea se întinde pe o mare suprafaţă, cca × m, pe panta lină a dealului, între malul stâng al lacului Mangalia şi şoseaua Mangalia-Albeşti.

Sub stratul de cernoziom am observat un strat de pământ negru cu grosimea 0,20 — 0,40 m, în care au fost găsite materiale arheologice, resturi de vetre şi locuinţe. Urmează un strat de loes galben, în care erau construite bordeiele. Practic, aşezarea a fost cercetată în două zone principale: în sud-est şi în nord, în funcţie de demararea lucrărilor de construcţie a noilor locuinţe pe loturile primite fig.

dating fragmente de ceramică datând un bărbat care locuiește acasă

În partea sudestică am descoperit trei locuinţe şi câteva vetre, iar în partea nord-vestică — 11 locuinţe adâncite până la 1,20 m. Materialele găsite de noi sunt reprezentate, în general, de fragmente ceramice ornamentate şi neornamentate, oase de animale, fragmente de râşniţe din piatră, aşchii şi unelte din silex, precum şi două statuete antropomorfe.

În partea nordică a aşezării, pe lotul 36 parcela 12în şanţurile de fundaţie am observat urmele a şase complexe locuinţeiar în imediata apropiere am descoperit şi un bordei fig.

  • Fragmente de ceramică veche de de ani, descoperită pe un șantier în Slatina | Cunoaste lumea
  • Înțelesând pe cineva
  • Aşezările şi necropolele de la Mangalia şi de la Limanu [link] Fig.
  • Săpăturile de la Dudeşti (reg. Bucureşti) - Persée
  • Ce este o vârstă bună de dating
  • Din stratul neolitic timpuriu au fost scoase la iveală mai multe fragmente de măsele de vită, care ne dau dreptul să presupunem că locuitorii aşezării cuno¬ şteau în proporţie redusă bovine domestice.

Bordeiul avea forma ovală, cu dimensiunile 1,50 × 2,50 m şi era adâncit în loes până la 0,60 m 1,20 m de la suprafaţă. Intrarea era, probabil, dinspre partea vestică sau sudică. Vatra rotunjită a fost construită din lut şi amplasată în partea sud-estică a locuinţei. Lângă vatră, în partea nordică şi spre pereţii bordeiului am găsit numeroase fragmente ceramice, piese din silex şi o statuetă antropomorfă din lut ars fig.

Alte patru locuinţe semibordeie au fost descoperite pe lotul 25 parcela Într-o locuinţă am descoperit o bucată de piatră sculptată, fragmente ale unor vase întregibile şi un fragment pictat în benzi, cu vopsea de culoare negrumaroniu, care au fost pictate după ardere fig.

În partea sudică a aşezării, pe lotul 40 parcela 16am descoperit un bordei de forma rotundă cu diametrul de 4,0 m, adâncit în pământ până la 0,50 m.

La intrare erau trei trepte. În partea de sud-vest se aflau resturile unei vetre. Un alt bordei am descoperit în imediata apropiere, pe lotul 41, unde vatra a fost construită din câteva pietre. Aceste două locuinţe conţineau un număr mare de fragmente ceramice ornamentate fig.

După ce am săpat încă o secţiune, am ajuns la un bordei, pe care l-am urmărit până la nivelul stratului galben fig. Dating fragmente de ceramică a avut forma ovală, cu dimensiunile 2,00 × 2,50 m şi adâncimea în loes până la 0,45 m.

În bordei am găsit câteva vase fragmentate fig. La distanţa de 4 m spre est, pe lotul 45, au fost găsite rămăşiţele unui cuptor, care consta într-o aglomerare de bulgări din lut ars şi zgură. În partea de sud-vest a fundaţiei lotului 50 parcela 16 am găsit urmele unei locuinţe, iar în partea sudică o mică groapă cu oase de animale. Groapa a avut diametrul de 0,4 m şi adâncimea 0,70 m de la suprafaţă.

În stratul de pământ negru, la dating fragmente de ceramică de 0,40 m, în partea nordică, a fost descoperită o statuetă feminină din os, cu dimensiunile: 2 cm înălţime şi 0,8 cm lăţime fig. Din stratul cultural provin: fragmente ceramice, oase de animale şi fragmente de râşniţe din piatră.

În şanţurile de fundaţie de pe lotul 67 parcela 16 au fost găsite urmele unei locuinţe, de formă ovală, ale cărei dimensiuni sunt: lungimea 5 m şi lăţimea 3 m. Stratigrafia arată că sub stratul vegetal 0,20 m se află un strat de cernoziom 0,30 m sub care, în pământul negru, am găsit pietre din gresie şi calcar, fragmente ceramice şi oase de animale. Acest strat cultural a avut grosimea de până la 0,30 m, după care, la adâncimea 0,80 m a apărut stratul de loes.

În anullotizările cartierului Dobrogea I au fost în continuare cercetate.

dating fragmente de ceramică sfaturi generale de dating

Prin urmare, au fost descoperite materiale noi între care: figurine zoomorfe, un fragment de vas pictat cu vopsea neagră, fragmente de capace şi de tigaie. În timpul săpării şanţului pentru canalizare şi apă potabilă, orientat vest-est, aflat între parcelela 16 din sud şi parcela 15 din nordam depistat urmele a 11 locuinţe de tip bordei fig.

Multe oase de animale şi fragmente ceramice au fost descoperite pe lotul 60 parcela Printre formele ceramice am descoperit un pahar ornamentat cu linii încizate umplute cu vopsea albă, fragmente cu ornamentate de tip copac în interior şi exterior, fragmente de tigaie fig.

La mică distanţă, pe lotul 32 parcela 17 au fost găsite două statuete zoomorfe fragmentare fig. Ion Pâslaru, Sorin Colesniuc 68 După cum se ştie, până acum este cunoscută o singura statueta zoomorfă apărută la Ceamurlia de Jos.

În primăvara anuluiîn zona mănăstirii de pe malul stâng al lacului Tătlăgeacu Mare, la sud-est de localitatea 23 August, au fost depistate materiale arheologice fig.