Fără șiruri de date care nu se înscrie net

Se recomandă să nu modificați această valoare, cu excepția cazului în care creați un câmp ID reproducere. Program erori; Var x:array[ Altimetrul cu impulsuri al unui avion poate măsura înălţimi de la m pînă la 20 km. Înșiruire, pomelnic.

Tipuri de date structurate I Tipuri de date tablou array II Tipuri de date şir de caractere string IIITipul de date articol record IV Instrucţiunea with V Tipuri de date mulţime set VI Generalităţi despre fişiere File VII Fişiere secvenţiale VIII Fişiere text I Cantitatea de informaţie II Codificarea şi decodificarea informaţiei III Coduri fregvent utilizate IV Informaţia mesajelor continuie V Cuantizarea imaginei VI Reprezentarea şi transmiterea informaţiei I Sistemul de numeraţie II Conversiunea numerelor III Conversiunea din binar în octal, IV Operaţii aritmetice în binar V Reprezentarea numerelor naturale în calculator VI Reprezentarea numerelor întregi VII Reprezentarea numerelor reale I Variabile şi expresii logice II Funcţii logice III Funcţii logice fregvent utilizate I Circuite logice elementare Fără șiruri de date care nu se înscrie net Clasificarea circuitelor logice III Sumatorul IV Circuite combinaţionale fregvent utilizate V Bistabilul RS VI Circuite secvenţiale fregvent utilizate VII Generatoare de impulsuri I Schema funcţională a calculatorului II Formatul instrucţiunilor III Tipuri de instrucţiuni IV Limbajul cod calculator şi V Resursele tehnice şi resursele VI Memorii externe pe benzi şi discuri magnetice VII Memorii externe pe discuri optice VIII Vizualizatorul şi tastatura IX Imprimantele X Clasificarea calculatoarelor XI Microprocesorul I Întroducere în reţele II Tehnologii de cooperare în reţea III Topologia şi arhitectura reţelelor IV Reţeaua internet IV Servicii internet În ea am folosit semne speciale: -noţiuni de teorie -exerciţii şi probleme -tema pentru acasă Lucrarea este structurată în şapte capitole în care am folosit tehnici de evaluare: itemi cu algere multiplă, itemi cu alegere duală, itemi perechi, itemi de completare, itemi cu răspuns scurt, întrebări structurate, itemi cu răspuns construit scurt, itemi tip rezolvare de probleme.

fără șiruri de date care nu se înscrie net viteză dating chicago evreiesc

Cpitolul I include un amplu material teoretic şi practic referitor la definirea şi prelucrarea datelor structurate: a tablourilor, a şirurilor de caractere, a articolelor, a mulţimilor şi fişierelor. Sînt prezentate şi probleme cu identificarea situaţiilor din viaţa reală în care apare necesitatea structurării datelor.

Capitolul II include expunerea unor cunoştinţe fundamentale din teoria informaţiei, exerciţii de argumentare a necesităţii determinării cantităţii de informaţie.

fără șiruri de date care nu se înscrie net dating site-ul taiwan

Capitolul III sunt expuse cunoştinţe şi exerciţii din domeniul aritmeticii sistemelor de calcul: sisteme de numeraţie şi operaţii aritmetice în sistemul binar, reprezentarea numerelor naturale şi a numerelor întregi şi reale în calculator.

Capitolul IV include unele cunoşinţe fundamentale şi exerciţii din domeniul algebrei booleene, sunt expuse noţiuni de variabilă, constantă buffalo new york dating funcţii booleene. Capitolul V include teorie şi practică din domeniul circuitelor logice din domeniul unui calculator numeric: sumatorul, comparatorul, codificatorul şi decodificatorul,bistabilul, registrul, numărătorul, generatorul de impulsuri.

fără șiruri de date care nu se înscrie net este ansel elgort datând pe cineva

Capitolul VI include partea teoretică şi practică a structurii şi funcţionării calculatorului. Materialul este expus în aşa mod încît structura unui calculator numeric poate fi înţeleasă şi însuşită metodic, de la porţi logice, dispozitive şi unităţi la sistem de calcul. Sunt expuse exerciţii şi probleme de explicare a principiilor de funcţionare a reţelelor de calculatoare, a principiilor de organizare a serviciilor Internet.

Lucrarea este realizată în conformitate cu Curriculumul disciplinar de informatică pentru învăţămîntul liceal. Tipuri de date structurate I. Definirea unui tablou unidimensional: -TipInd este tipul indicilor şi poate fi orice tip ordinalînafară de tipul integeradică : char, boolean, enumerare, subdomeniu. Indicaţi care sînt cele două afirmaţii adevărate din cele ce 5 urmează: a tipul indicelui unui tablou poate fi oarecare; b tipul elementelor unui tablou poate fi oarecare; c dimensiunea tabloului nu se schimbă pe parcursul executării programului; d numerelor variabelelor de tip tablou nu pot apărea într-o instrucţiune de atribuire.

Descoperiţi erorile din programul următor.

fără șiruri de date care nu se înscrie net viteză de grapevină