Ne yo dating chilli

Cind a plecat a doua oarä la Constantinopol 0 a ajuns patriarh, domnul s-a supArat pe el 0 a d aruit-o eálug6rilor de la muntele Athos. Acolo este o biserica. Dupgt acest manuscris, Vasile Radu arata ca Constantin Bacha a publicat prima parte a calatoriei patriarhului Macarle, anume plecarea din Damasc fol.

Without the knowledge of the Bible Brother Sanders was not a Christian at the timethese engineers spent one-and-a-half-million dollars doing research on the best and most convenient place to have the microchip inserted.

Guess what? These researchers found that the forehead and the back of the hand the two places Revelation says the mark will go are not just the most convenient places, but are also the only viable places for rapid, consistent temperature changes in the skin to recharge the lithium battery.

The microchip is approximately seven millimeters in length. It is capable of storing pages upon pages of information about you. All your general history, work history, crime record, health history, and financial data can be stored on this chip. Sanders asked a Boston Medical Center doctor what would happen if the lithium contained within the RFID microchip leaked into the body. The doctor responded that if the microchip broke inside a human body, the lithium would cause a severe and painful wound filled with pus.

Călători străini, vol. 6

What I first want to mention, before Dating bijuterii swarovski share what the Holy Spirit has revealed to me concerning the number of the beast, is that God confirms in threes. There are many more examples, but I thought I would just share three of them to make the point. Examining Revelation ,17,18, the ne yo dating chilli group of three I would like to point out is that the mark of the beast is described in three separate verses, 16, 17 and Throughout the centuries there have been people trying to calculate numbers based on titles and names that come up to the number to identify one person, the Antichrist; but from RevelationI do not see where God is telling us to count up tobut rather to count the number of the beast.

This number is identified as So the verse is telling us to count the number What does it mean to count? It means to add up. So how could we add up ? Remember my previous point about God confirming in threes is key to unlocking the number So logically, what would be the best way to count the number ? To count it equally by using the rule of three based off the number. What is interesting is that the verse that reveals for us to count the number itself is verse 18 there a total of 18 verses in Revelation Chapter 13being the third verse out of the three verses that describe the mark of the beast in Revelation ,17, What is 18 divided by 3?

What is compelling about the numberis, if you dividebyyou get The name of Jesus in Greek gematria adds up to The New Testament was originally written in the Greek language. Revelation not only mentions the , but also the Lamb who is Jesus. Why the number 24? Revelation chapter 4 tells us there are 24 elders seated around the throne of God. Exacte l deosebit de pretioase slut informatiile intemeiate pe observatiile personale ale autorului. Din aceastá categorie fac parte stirile referitoare la evenimentele la care a 8 " Ms 68, fot.

Tot ne yo dating chilli categoria informatiilor directe trebuiesc incluse descrierile de monumente: mintistiri i biserici, palate domnesti si case boieresti, dintre care unele au suferit t formari in decursul veacurilor sau nu s-au mai pastrat ca mitropolia din Tirgoviste.

S-a dovedit astfel ca impunatoarea mana,stire cu aspect de cetate de la Strehaia fusese impodobita cu fresce nu numai in interior ci i in exterior cum. Alte afirmatii ale calatondui sirian si-au gasit confirmarea in documente, ca de pildà ces referitoare la inaltarea clopotnitei manastirii Arges de catre Matei Basarab". Pe ling informatii personale, Paul de Alep a folosit stiri obtinute, atit de el cit de patriarhul Macarieu, de la domnii i dregatorii roman cu care a intretinut relatii.

In Moldova a cunoscut pe Vasile Lupu, a carei infatisare mindra i impunatoare 1-a inspaimintat la prima intrevedere si pe care il aseamana cu priniil regi ai grecilor"; pe Gheorghe Stefan, boierul de tara, ajuns domn, si pe ne yo dating chilli Varlaam care se retrasese la Seca pentru ca sa nu-i citeasca molitva de domnie.

In Tara Romaneasca a vazut de aproape pe Matei Basarab, batrinul domn care arunca bani saracilor i ostenilor din pridvorul curtii domnesti de la Tirgoviste66; a cimoscut pe Constantin Serban cel insemnat la nas pentru a nu ajunge domn" si pe urmasul acestuia.

De la toti acesti mari dregatori si de la alti oameni vrednici de crezare"" printre care se aflau si oameni de casa" ai lui Vasile Lupu a capatat informatii asupra unor evenimente la care nu a asistat ca martor ocular, cum este, de pida, asediul cetatii Suceava", moartea lui Timue si altele. Cu ajutorul domnului si al boierilor s-a documentat asupra regimului politic si economic al dominatiei otomane asupra tarilor noastre.

A fost astfel in masura sa introduca in relatia sa informatii asupra sumelor cheltuite de Constantin Serban pentru cumpararea donmiei74, precum si a contributiilor extraordinare In bani s i furnituri cerute de marele vizir Kiipriliii Mehmed pap atit acestui domn ell si lui Gheorghe Stefan in timpul razboiului purtat de turci cu venetienii75 sau sa descrie trimiterea haraciului sub paza ping la Rusciuk, procedeu confirmat la inceputul veacului al XVIII-lea de un alt calator Anton Maria del Chiaro Tot de la dregatori si boieri a obtinut unele date asupra organizarii social-politice a tarilor noastre intr-o vreme in care marea boierime isi asigurase atotputernicia, ridicind in scaun pe reprezentantii ei cei mai destoinici sau cei mai bogati.

Dupa cum a observat Nicolae Iorga, povestirea acestor evenimente tragice este foarte bogata si sigura" Iorga, Bucuresti,p. Iorg a, Studii fi documente, IV, p. Unele inadvertenre provin dintr-o Inrelegere gresita a explicariilor primite despre instituriile romanesti deosebite de cele din Imperiul otoman cu care era deprins.

Alteori asimileaza unele institurii feudale romitnesti cu instituril otomane ce prezinta unele asemanari de suprafara. De pilda numeste pe stlipinii de mosii din Tara Roma. De asemenea, identifica miele dregatorii din Moldova cu dregatoriile din Imperial otoman, si anume pe hatman cu serdarul turc, pe marele vornic cu cadiuln. O eroare mai gravä este denumirea de rara maghiarilor" atribuita Transilvania si titlul de crai al maghiarilor sau ungurilor" dat principelui transilvan Gheorghe Rak6czy al II-lea.

Marturisirea de credinta

Acestea provin din necunoasterea situariei din Transilvania unde calatorul sitian nu a fost niciodata. Alte inexactitari provin din graba in care si-a luat insemnárile in cursul calatoriei. Relaria lui Paul de Alep cuprinde si exagerari in privinra unor determinad cantitative si numerice.

Astfel apreciazä oastea lui Vasile Lupu la 11 de ostasi83, pe cind Miron Costin da cifra mai veridicade 8 oamenim.

Evalueaza forrele armate ale lui Mata Basarab la de oamenin, pe cind domnul insusi declara lui Locadello el ar putea stringe 40 de oameni8°. Imaginaria sa bogata de oriental il incita chiar sa afirme impotriva oricarei yerosimilitari ca in curtea domneasai din Tirgoviste incapean de oameni. Din aceste exemple si din altele ca de pildà aprecierea populariei Tarii Romanesti la de familii87 rezulta ca nu se ioate acorda incredere tuturor cifrelor indicate de calatorul sitian.

In unele cazuri, Paul de Alep se arata lipsit de obiectivitate. Astfel apreciazà numai prin prisma intereselor materiale ale patriarhului Antiohlein valoarea unui domn ca Gheorghe 78 Ms 68, fot. Panaitescu,p. DCXXX, 12 febr. Deceptionat de modicitatea sprijinului material acordat patriarhului de Matei Basarab, sustine c5.

Nemultumit de atitudinea populatiel din Moldova, care, in aceast5, vreme de ne yo dating chilli frtimintgui, de rgtzboaie si de lupte interne, se aratá mai putin primitoare decit cea din Tara Romgmeasc5. Acuzá pe moldoveni i de hotu i asasinate98 i afirmgt cá fetele femeile lor ar fi lipsite de sfia Mend insá mai apoi aceastá invinuire, aratà cA in biserica se comportau ca niste regine, serioase l cucernice" l cgt tinerele fete nu treceau inaintea femeilor in virstgt In schimb femeile i fetele din Tara Romaneasa Sint considerate caste, neprih5.

Prin varietatea informatiilor din domeniul istoriei politice, sociale, economice si a etnografiei, folclorului, istoriei artei i culturii romftnesti, ea constituie un izvor care ne poste ajuta pe de o parte et reconstituim imagines unei lumi plasate in cadrul ei natural de o mare imbelsugare ce explicá inlesnirea locuitorilor, bogAtia boierilor, arnicia domnilor i eflorescenta vietii artistice i culturale ce caracterizeazgt epoca lui Matei Basarab i Vasile I,upu.

Pe de altii parte, Paul de Alep zugraveste un tablou impresionant al vremurilor tulburi care au urmat and Transilvania, polonii i cazacii interveneau ihi luptele pentru domnia din Moldova, cind Imperiul otoman, sub conducerea energicului Köprillii Mehmed pasa, isi relua traditionala sa politicit de interventii la nordul Dun5xii. Relatia caldtorului sirian 12 39 Miro n Co sti n, Opere, ed. Panaitescu, p.

Completeazg astfel informatiile lAsate pentru Moldova de alt martor ocular, invAtatul cronicar Miron Costin. Cu mijloace modeste, fgt.

Opera sa a contribuit la intensificarea leggturilor noastre culturale cu Orientul Apropiat, dind melchitilor informatii variate i veridice asupra romgnilor care i-au sprijinit in efortul lor de a-si dovedi apartenenta la civilizatia bizanting. A fost descoperitg in Biblioteca mAngstirii Deir a-8k din Liban intr-un manuscris al patriarhului Macarie ms. A fost publicatg. Atit lucrgrile patriarhului Macarie cIt i relatia cAlgtoriei sale, redactatii de fiul sgu, au fost scrise in dialectul arabo-sirian vorbit la Alep.

Introduce In relatia sa termeni strgini, grecesti in transcriere arabg sau scrisi in alfabetul grec, termeni turcesti i chiar cuvinte romAnesti al cgror plural il formeazg dupg sistemul quadrisilabic arab. Matzuscrise i edilii. Textul este precedat de un studiu pp. Ètude préliminaire. Valeur des manuscripts et des traductions.

Belfour publicatil de Comitetul Oriental de traducen, ; manuscrisul dinpastrat in Muzeul asiatic din Leningrad ms. Krimski, ne yo dating chilli 1-a obtinut de la manilstirea Sednaya dupa indicatiile date de Murkos ; un manuscris vazut de Senkovski la Aintur in Liban, seria dupa cum mentioneaza.

Vasile Radu cu litere siriene. Manuscrisul original al lui Paul de Alep nu a fost inca descoperit, ceea ce explica probabil intirzierea Cu care a vazut lumina tiparului textul arab al relatiei sale. Din cercetarile Intreprinse de Vasile Radu si prezentate in studiul salt preliminar rezulta cà cel mai bun manuscris din cele noug cunoscute Anil acum este manuscrisul din Paris. Dupgt acest manuscris, Vasile Radu arata ca Constantin Bacha a publicat prima parte a calatoriei patriarhului Macarle, anume plecarea din Damasc fol.

Extras din cdlatoria patriarhurui Macare in limba araba. Textul este plin de indreptari introduse de editor care urmarea sil inlature greselile lingvistice ale lui Paul de Alep, sa suprime termenii inutili si sa adauge altii pentru a-1 face mal ciar. Graffin si P. Este prima editie stiintifica a textului arab care corespunde cerintelor criticii modertte.

Din nefericire, moartea a impiedicat pe Vasile Radu sgt publice textul integral, editia sa incheindu-se cu descrierea orasului Kiev. Relatia lui Paul de Alep a fost tradusa de mai multe ori, integral sau partial. Aceastil traducere efectuatil dupa manuscrisul din I,ondra are omisiuni rezultate din lacunele existente Dating politică de resurse umane manuscrisul cercetat precum i unele greseli de traducere de ex.

Traducere din limba arablMoscova, A fost elaborata dupi cele trei copii ale manuscrisului din Dar cum aceste manuscrise cuprindeau multe lacune, Ilurkos, care urmarea Mt des o traducere integrall, a folosit traducerea lui Belfour ale carui greseli i omisiuni se regasesc in traducerea L. Ridding a tradus unele parti din relatia lui Paul de Alep sub titiul Extracte from ¿he diary of the Travels of Macarius, patriarh of Antioh, written in Arabie by his son Paul,Londra, Iar Cu exceptia traducerii fragmentare al lui Gh.

Popescu-Ciocanel, nici una nu a fost ne yo dating chilli dupl textul original. InMihail Kogalniceanu a publicat in Arhiva Romaneasca" din Iasi prima traducere fragmentará a calatoriei patriarhului Macarie in Moldova, facuta de Const.

ne yo dating chilli

Negruzzi dupa traduceres rusa a lui D. Saveliev, intemeiata pe killing kittens dating site englez al lui P. InB. Calinescu, tot dupa P. Belfour ; este insotita de unele fragmente privitoare la romani, cuprinse in relatia calatoriel prin tara cazacilor i Rusians. InM. II, fasc. Popescu-Ciocanel a publicat In Buletinul societatii geograf ice" inceputul relatiei lui Paul de Alep pina la plecarea patriarhului Macarie din Constantinopol, sfir§itul calatoriei in Tara Romaneasca din momentul parasirii orasului Bucuresti 9 Vezi Arhiva Romaneasca", II, Iasi,pp.

Restul a fost publicat sub forma de entrase. Aceasta txaducere fAcutä dupa manuscrisul arab din Biblioteca Nationala din Paris cuprinde multe greseli de traducere si de identificare, incit nu poate sluji ca instrument de lucru. Emilia Cioran a tradus dupa Belfour relatia lui Paul de Alep in lucrares intitulatg.

Reproduce, cu unele indreptgri, traducerea lui B. Hasdeu a primei calatorii a patriarhului Macarie in Moldova si Tara Rom aneascg. A doua cAlgtorie a patriarhului Antiohiei in Virile romilne dupg. Ne yo dating chilli atare prezinta aceleasi omisiuni ca si opera traducatorului englez care a lasat la o parte pasajele ce i se pareau inutile sau care prezentau greutgti serioase.

Cu toate lacunele ei, traducerea Emiliei Cioran are meritul de a prezenta miele identificar de persoane, de localitan si de instituni gresit transcrise de Belfour. Intrucit aceste traducen i nu se bazeazgt pe cercetarea mai multor manuscrise i in special a celui din Paris, cel mai complet, ele nu pot fi folosite cu incredere.

ne yo dating chilli

Numai Vasile Radu, intemeindu-si cercetarea pe manuscrisele din Paris, Londra si pe acel dina izbutit sa prezinte o traducere mai exacta, dar nu intotdeauna clarg, i sa rectifice unele transcrieri gresite de toponime rominesti. Cu mici exceptii, a rezolvat chiar unele dificultati rezultate ant din greselile de gramaticA ale autorului, cit si din folosirea unor termeni dialectali, disparuti din uz sau care si-au schimbat intelesul in decursul timpului.

In traducerea noastra bazatà pe editia lui Vasile Radu, iar pentru textul inedit pe fotocopiile manuscrisului din Paris si pe traducerea lui Belfour a manuscriselor din Londra, am cgutat sg. Ne-am straduit sA identificgm localitAtile mentionate intr-o forma. Pentru stabilirea valorii relanei lui Paul de Alep, afirmatiile sale au fost corifruntate cu izvoarele vremii, relevindu-se in note atit exactitatea lor cit i, dupg caz, deosebirile existente si mai ales inexactitatile i exagergrile.

NAdajduim ca. Alte lucriiri ale lui Paul de Alep.

Relatia calatoriei patriarhului Macarie nu este singura lucrare a lui Paul de Alep. In primii ani de activitate ca secretsr al parintelui sau 1-a. Este ilustrat de pictorul Yusuf Huri Yusuf al-Musavvar. Paul de Alep a scris si o istorie a patriarhilor Antiohiei ducind ne yo dating chilli departe lucrarile patriarhului Macarie al III-lea. Este o opera de compilatie, intemeiata in mare parte pe Analele Kitab ad-Dail lui Yahya al-Antaki i pe materialul documentar cules, c unul capucin si al unui misionar iezuit, In timpul vizitelor sale in Siria si in strainatate.

A mai folosit i lucrarile unor istorici occidentali. Lucrarea are insa o valoare istorica redusa. In timpul calatoriei sale in Rusia, Paul de Alep a scris la Kolomna, mide se retrásese In timpul une epidemii de ciuma, Istoria voievodului Vasile Lupu §i a reizboaielor lui in limba arabiicare nu a vazut lumina tiparului.

Nasrallah, exarh al patriarhului Antiohiei, crede ca Paul de Alep ar fi autorul unei Descrieri a intemeierii marelui ora,s al Antiohiei in araba no care fusese atribuita patriarhului Macarle al III-lea Zalin de cercetatorii L.

Cheikom, P. Sbathm si G. Unele date sporadice se gasesc i in articolul lui C. O introducere generala a jurnalului calatoriei lui Paul de Alep a fost publicatá in revista Masrik", 5,pp. De particularitatile stilului lui Paul de Alep s-a ocupat H. Zayat in Lettre.

In incheierea acestei introducen i am dori sa multumim tuturor ceior care ne-au ajutat. Cairo,n° Graf, op. Nu putem uita niel intelegerea de care ne-am bucurat din partea pArintelui Atanasie NegoitA, membru al Societiltii de studii orientale, si a colegului nostru, Alexandru Gonta de la Institutul de Istorie N.

Iorga, la care am apelat nu o data pentru liimurirea unor termeni liturgici. Eustrarea volumului a fost inlesnitil datoritii sugestiilor unor cercetAtori de la alte institute : Corina Nicolescu de la Institutul de Arte Plastice N. Auctore Ioanne Betlenio, Cluj, Cantemir, Descriptio Moldaviae. Descrierea Moldovei, tzaducere de Gh. Gutu, comentariu istoric de N. Stoicescu, Bucuresti, Cost i n, Opere Miron Cost i n, Opere, ed. Panaitescu, Bucuresti, Extrase, vol.

I, Sec. XV mijlocul sec. XVII gi vol.

Bruno Mars - Versace on the Floor (Official Music Video)

II, Sec. XVII inceputul sec. Volume Intocmite de Mihail Guboglu, Bucuresti, Iorg a, Inscriplii din bisericile Romdniei, 2 fascicole, Bucuresti, Duzinchievici 1 E. ReusMirza, Bucuresti, Letopiseful Cantacusinesc, ed.

Simonescu, Bucuresti, Szibigyi S. Nagy I. Grecescu, Bucuresti, R a d u, Voyage du patriarche Macaire. Ètude préliminaire, Paris, Stoicescu, Bibliografia localitdfilor si monumentelor medievale din Banal, Timisoara, Stoicescu, Repertoriul bibliografic al localitdtilor fi monumentelor medievale din Moldova, Bucuresti, Stoicescu, Bibliografia localitellilor si monumentelor feudale din Romdnia, I Tara Romtineascd, 2 volume, Bucuresti, Stoicescu, Dicfionar al marilor dregdtori din Tara Romtinea,scd Moldova.

Veress, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei §i pirii Romdnesti, vol. X, Bucuresti, Am pornit2 Cu pinzele intinse vineri P. XXII, fasc. I, Paris,P. Romania ms.

Comentariul tău așteaptă moderare. Aceasta este o previzualizare, comentariul va fi vizibil după ce este aprobat. Spot on with this write-up, I actually feel this website needs a great deal more attention. Nhà cầm cố quân người Tây Ban Nha nhà yếu đuối làm việc tại Ý và từng có thời hạn thực hiện việc tại Kuwait. Và NHM bóng đá Việt Nam đang đợi Minh Trí cùng đồng đội hóa giải đối thủ để tạo lợi thế mang đến trận lượt về tại đây hai ngày.

Ne-am scos bagaj ele. Aid este un vame§. Distanta pe care am strabatut-o de la Constantinopol pina aici era de mai bine de trei sute de mile. Se spune ca Marea Neagra masoarà de jur imprejur opt mii de mile, astf el ca pina in clipa in care vasele inträ pe fluviul Duna rea ele strabat cinci mii de mile, cam distanta de la Constantinopol pina acolo 9. Ni s-au aratat in vecinätatea acestui port aproape o suta douäzeci de vase naufragiate impreuna cu echipaj ele 9i. Ea se afla intr-o vale 0 tärmurile sale sint dealuri inalte.

Ne yo dating chilli sale nu se agita ci ramin inlauntru 1 9, astfel ca abia puteam sà zarim tärmurile de o parte 0 de alta9. Nu este a§a de intima ca Marea Mediteranä care are maluri joase de care se sparg valurile". Apoi la stinga noasträ era Turda europeana 9. Toti locuitorii s E sint tatari musulmanin, caci sultanul Muhammad, dupä ce a cucerit aceasta taran, a scos din ea populatia cretina §i.

Vezi V. A§a in text. Radu fraza este obscura. U Afirmatie exagerata ; in Dobrogea se gasea o numeroasa populatie romaneasca, atestata de izvoarele epocii. Vezi C. Giur es c u, tiri despre populafia romeineascil a Dobrogei in harli medievale §i moderne, Muzeul regional de arheologie, Constanta,64 p. Toti locuitorii de pe malul Dunarii au casele cladite din stuf si din lemn.

China fiecarei carute Ana la fluviul Dunk-ea era de patru sute de osmanin. Am parasit Constanta miercuri dimineata, 12 ianuarie 19 §i am straba. Noaptea dormeam in cärute linga un sat sau in cimp deschis pina simbata dimineata. Am ajuns la un sat de crestini bulgari numit Iglita 20, in mijlocul fluviului Dunarea ; este un drum pe uscat pina la el. Se afla sub stapinirea Islamului Acolo este o biserica. Locuitorii cresc turme de porci.

ne yo dating chilli

Sint acolo intendentim si un cadiu Noi ne-am dus acolo in duminica Despre asezarea tatarilor in Dobrogea vezi acest volum, p. Informatie confirmata de Bakaid la vezi CcUlitori V. Inaceasta valora de aspri. La se sustinea ca locuitorii de aici sint grecil Caldtori, v. Necunoseind limba locuitorilor de aici, straini se fnselau adeseori ne yo dating chilli originii lor. Afirmatiile sale despre aceasta provincie, prin care a trecut repede, sint destul de nesigure.

Luni dimineata am inchiriat o corabie. Ne-am imbarcat i am inaintat, lopatind din greu impotriva curentului fluviului Dunarea, deoarece in aceastä" saptamina gheata se topise, dupa ce trecuserà. Dupa amiaza am ajuns la Galanti" adicä" la Galati2 unde incepe stapinirea Moldovei.

Acolo fluviul Dunärea este foarte mare, foarte adinc §. Ea se allá de asemenea la granita pa§alei de Silistra. Noi ne-am indreptat apoi spre Galati in dupa amiaza aceleia§i zile luni, 17 ianuarie.

De cum am sosit, s-a dat de §tire domnului7 printr-un calara sau olac8. Dregatorii, preotii §. L-audus la biserica Sf. Dimitrie, ridicatä de curind° de Vasile, marele domn1". Apoi a dat-o lui Atanasie Patellarios11, patriarh al Constantinopolului despre care am vorbit mai 1 Bogdan. Galantz 0 al-Galas ; forma turca : Kalas. Este vorba de calarasii de Galati sau curierii galateni D.

Cant emi r, Descrierea Moldovei, p. In Atanasios al-Batalaron. Din hrisov-hl tarului Alexei Mihailovici rezulta cA i s-a dat biserica sau manastirea Sf. Nicolae de lingl Galati S. Stoicescu, Bibliografia Moldova, pp.

Paul de Alep face deci o confuzie. Iorg a, letona bisericii 24 www. Cind a plecat a doua oarä la Constantinopol 0 a ajuns patriarh, domnul s-a supArat pe el 0 a d aruit-o eálug6rilor de la muntele Athos. Acest Patellarios a plecat la Moscova indatä dupa sosirea noasträ in Moldova, pentru cä domnul era foarte supArat pe ell A fámas acolo un an 0 jumatate ; a venit in tara cazacilor 0 a murit a treia zi de Pa§tim.

Au isprAvit slujba gi au rostit polychroniull6, pentru domn, pentru sotia acestuia i pentru fiat lui", dupà obiceiul nelipsit la sfirgitul fiecArei slujbe. Apoi domnul patriarh a legit cel dintii, purtindu-se luminAri inaintea lui.

El s-a oprit la ua bisericli gi a dat binecuvintarea sa tuturor, pe mAsurA ce iegeau, unul dupii altul, potrivit obiceiului lor. Ne yo dating chilli stat citva timp in casa parohului acestei bíserici ; apoi ne-am intors seara la biseria dupl ce s-au tras toate clopotele pentru pomenirea sArbAtorii SI. Atanasiels Chiril", patriarhii Alexandriei. Am fost de fatA la vecernie gi a doua zi la utrenie" ; am legit i ne-am intors la Liturghie.

Am legit dupA patru ceasuri l jumAtate. I, Bucuregti,pp. Asupra luí Atanasie Patellarios, fost mitropolit al Thesalonicului i patriarh al Constantinopolului 25 februarie aprilieiuniecare a stat in Moldova intre 0 a murit in exil la Lubensk 5 aprilievezi Papadopol Calima h, Despre Athanasie Patelarie, in Convorbiri literare", XXIII,pp.

CONSILIERE EDUCAŢIONALĂ PERSONALIZATĂ

Radu op. Se serbeazA la 18 lanuarie. Al-urtheren, de la termenul grec 6p Op ov. Nicolae 33, douä. Dimitrie", una Sf. Mihail 23, a opta Sf. Paraschiva26 §i Sf. Cea mai mare dintre ele este inchinatà Maicii Domnului. Este toatä.