Metoda de dating roci, Metode de determinare a vârstei raselor

Aceleași calcule pot fi efectuate pentru alte elemente chimice dizolvate în ocean. Aproape formate, Carbon începe să se descompună la azot în procesul de degradare beta cu o durată de înjumătățire, egală cu de ani. La aplicarea unor metode specifice, pot fi adăugate alte condiții preliminare, dar cele trei cele de mai sus sunt întotdeauna observate și sunt întotdeauna cruciale.

Metodele de datare sunt sigure și predicțiile lor se potrivesc unele cu altele.

How to Starve a Narcissist: Grey Rock Method

Timp de înjumătățire Scurt istoric Unele dintre cele mai metoda de dating roci scrieri despre vârsta Pământului sunt grecești și propun că timpul ar fi infinit. Desigur, asta e doar filosofie și nu se bazează pe nicio măsurare.

ÎnJohn Ussherarhiepiscop de Armagh, a calculat pe baza informațiilor din Biblie că lumea a fost creată în ziua de dumnincă, 23 octombrie î.

Potasiu-argon Metode de dating: K-Ar și Ar-Ar Dating

Una dintre cele mai recente încercări de a determina vârsta Pământului în mod științific a fost în când William McClay a propus o vârstă minimă de În secolul al XIX-lea, John Joly a încercat o altă abordare și a calculat cantitatea de sare NaCl din oceanele lumii precum și cantitatea adăugată în fiecare an din eroziunea rocilor și a ajuns la numărul de milioane de ani.

În același secol, geologii au ajuns la concluzia că de-a lungul timpului au existat mai multe perioade glaciare. O primă încercare de a determina cronologia glaciară-interglaciară a fost făcută de geologul german Albrecht Penck analizând intensitatea eroziunii în zona Alpilor de nord.

Estimările sale au fost: Estimări ulterioare au mărit această durată la 1 milion de ani, cifră care a rezistat în prima jumătate a secolului XX. Alte încercări au fost pentru a determina perioada ultimei deglaciații analizându-se straturile suprapuse de sedimente.

  • Asian dating app uk
  • Despre Dating Uranium-Lead

Printre primele estimări au fost cele de Cea mai importantă descoperire în cronologia cuaternară a avut loc după Cel De-Al 2-lea Război Mondial și constă în folosirea descompunerilor radioactive pentru măsurarea timpului. Prima datare a fost făcută în folosind carbon radioactiv, iar în decenile următoare au fost dezvoltate și alte metode, cum ar fi cele care folosesc uraniu, datarea potasiu-argon, metoda termoluminescenței sau rezonanța paramagnetică electronică.

Ultimele două decenii ale secolului XX au dus la îmbunătățirea preciziei analitice și la diversificarea tehnicilor; au apărut spectrometria masei prin accelerare AMS care a revoluționat datarea prin carbon radioactiv și a făcut posibilă metoda izotopilor cosmogenici.

Pentru că datarea radioactivă este cea mai sigură și mai precisă o să mă concentrez pe această metodă și o să le ignor pe celelalte.

Așadar, să începem cu un pic de fizică nucleară. Cum funcționează radioactivitatea Dacă vă mai amintiți de la orele de chimie sau fizică din liceu, știți că materia, în starea în care o întâlnim pe Pământ, este formată din atomi, iar atomii au un nucleu —ce conține protoni și neutroni— și un înveliș electronic ce conține electroni. Un element chimic este identificat prin numărul atomic câți protoni are și prin masa atomică aproximativ numărul de protoni plus numărul de neutroni.

metoda de dating roci

De exemplu, U, înseamnă izotopul cel mai răspândit de uraniu, cu 92 protoni și neutroni. Masa atomică e cea de sus.

Dating uraniu-plumb

Două elemente chimice diferă prin numărul atomic, de exemplu elementul cu 6 protoni este carbonul, pe când cel cu 7 este azotul. Izotopii, în schimb, sunt atomi cu același număr de protoni, dar cu număr diferit de neutroni, de exemplu 12C, 13C, 14C sunt trei izotopi de carbon. Unii dintre izotopi sunt stabili, iar alții nu. Cei instabili emit particule pentru a ajunge la o stare stabilă se transformă dintr-un izotop instabil într-unul mai stabil.

Acest proces de emisie spontană se numește radioactivitatesau dezintegrare radioactivă. Cele mai comune forme de radiație sunt dezintegrările alfa, beta sau gama. Dezintegrarea alfa constă în expulzarea din nucleu a unei particule α formată din doi protoni și doi neutroni.

Metoda de dating roci gama constă în emiterea unei particule electromagnetice foton de frecvență înaltă, dar nu produce modificarea numărului de protoni sau neutroni.

Potasiu-Argon Dating Metode

Fiecare izotop radioactiv are un timp de înjumătățire t½adică timpul care trece până când dintr-o cantitate din acei izotopi rămâne jumătate. Deși dezintegrările radioactive individuale sunt stohastice întâmplătoarese poate determina cu precizie timpul de înjumătățire prin metode statistice.

Datarea cu carbon radioactiv Datarea cu carbon a fost descoperită de Willard Libbypentru care a primit Premiul Nobel în Chimie în Carbonul radioactiv 14C dating urban belfast unul dintre cei 3 izotopi de carbon.

Acest izotop se transformă în azot 14N prin emisie de radiație beta. Carbonul radioactiv se formează în straturile superioare ale atmosferei când azotul interacționează cu neutronii veniți din radiația cosmică. Un atom de azot metoda de dating roci un neutron metoda de dating roci pierde un proton, transformându-se astfel în radiocarbon 14Ccare formează 14CO2 dioxid de carbon radioactiv care devine parte din ciclul global al carbonului și ajunge în plante și în animale. Cea mai mare parte din 14C este absorbit de oceane, ceea ce înseamnă că și organismele din adâncuri conțin radiocarbon.

Chiar dacă 14C din biosferă și din oceane se dezintegrează constant, este înlocuit continuu cu altul nou din atmosferă, în consecință cantitatea de radiocarbon din plante și animale și din ocean rămâne aproximativ constantă de-a lungul timpului se numește echilibru izotopic. Așadar, când se dorește datarea unei fosile prin această metodă, este măsurată cantitatea de 14C rămasă în fosilă, este comparată cu cantitatea de 14C aflată într-un material standard și se poate determina timpul trecut de la moartea organismului.

Pentru asta, trebuie să se cunoască rata cu care 14C se dezintegrează, sau timpul de înjumătățire, care este de ani, iar pentru a face o măsurare bună obiectul datat nu trebuie să fie mai vechi de Dacă e mai vechi trebuie folosite alte metode.

Pentru a se determina cât de mult radiocarboneste într-o bucată analizată se pot folosi două metode: detectarea cantității de radiații beta emise sau spectrometria masei accelerate AMS. De precizat și că există metode de a prelungi perioada de Substanțele care pot fi datate cu carbon radioactiv sunt, printre altele, lemn, turbă, sedimente organice din lacuri, rămășițe de plante, cărbune, cochilii sau corali.

Metode de datare

Amestecarea rapidă și completă a 14C are loc între rezervoare la nivel global. Rapoartele dintre diferiții izotopi de carbon nu au fost alterate, în afară de alterarea dată de dezintegrarea 14C dinainte sau după moartea unui organism.

Timpul de înjumătățire al 14C este cunoscut cu acuratețe și cu un nivel ridicat de precizie.

metoda de dating roci

Nivelele naturale de 14C pot fi măsurate cu precizie. Dintre acestea, există o mare încredere printre oamenii de știință că ultimele două sunt îndeplinite, adică timpul de înjumătățire este cunoscut și nivelurile de carbon din prezent sunt măsurate exact.

Diferența dintre relativ și absolut Dating

Primele trei presupuneri pot crea probleme, însă. Contaminarea Constă în adăugarea materialului mai vechi sau mai nou la eșantion, ceea ce poate duce la estimări greșite.

Contaminarea poate fi naturală infiltrare de materiale noi în sedimente vechi sau artificială neatenția arheologilor sau a fizicienilor.

metoda de dating roci

Materialele inflitrate pot fi eliminate prin diverse metode, cum ar fi tratarea cu acid pentru a dizolva carbonați mai vechi și cu soluții alcaline pentru a elimina acizi organici. Totuși, dacă sursa de contaminare are aceeași compoziție ca și eșantionul, separarea se poate dovedi imposibilă. Această problemă rămâne încă și pentru a o diminua se compară unde este posibil cât mai multe eșantioane din situri diferite.