Pg dating pro 2021 lucrări nullete, Supplies - 228022-2021

Cerinta 2 Ofertantii, tertii sustinatori, subcontractantii, NU trebuie sa se regaseasca in una din situatiile prevazute la articolul 60 din Lg. Ne putew tnchipui ca din duo6 sett mai multe cOtimi pdte nace o cotime noun. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE, sunt: - Copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le- au indeplinit.

Value excluding VAT: Este obligatoriu ofertarea tuturor produselor din cadrul lotului.

pg dating pro 2021 lucrări nullete

In cazul in care vor exista doua sau mai multe oferte cu acelasi pret, se va solicita ofertantilor aflati in aceasta situatie sa reoferteze preturile urmand ca oferta castigatoare sa fie declarata oferta cu cel mai mic pret.

Modalitatea prin care poate fidemonstrata indeplinirea cerintei: Pg dating pro 2021 lucrări nullete economic liderul, asociat, tert sustinator, subcontractant va completa cerintele in formularul DUAE, cu informatii aferente situatiei lor. Cerinta 2 Ofertantii, tertii sustinatori, subcontractantii, NU trebuie sa se regaseasca in una din situatiile prevazute la articolul 60 din Lg.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Operatorul economic liderul, asociat, tert sustinator, subcontractant va completa cerinta in formularul DUAE, cu informatiile aferente situatiei lor.

pg dating pro 2021 lucrări nullete

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea Formularului DUAE, sunt: — Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. Acest document se va prezenta de catre toti operatorii economici ofertant liderul, asociat, tert sustinator, subcontractant odata cu DUAE pana la data limita de depunere a ofertelor.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea Formularului DUAE, sunt: — cerificatul constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE trebuie prezentate doar la solicitarea Autoritatii Contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc, la finalizarea evaluarii ofertelor.

Top heading for left menu

Documentele se vor prezenta insotite de traducere autorizata a acestora in limba romana. Documentele trebuie sa fie valabile la data prezentarii. Cerinta 2.

Condițiile de călătorie și acces cu trenul în țările europene Postat acum 2 săptămâni ago 02 iunie Recomandăm pasagerilor care călătoresc în trafic internațional să se informeze asupra condițiilor de călătorie și acces în țările europene tranzitate, astfel încât să poată continua călătoria și dincolo de stațiile de frontieră cu statele vecine. În tren se aflau circa 50 de pasageri. Pentru continuarea călătoriei în condiții de siguranță, călătorii au fost preluați din stația Golești de trenul IR București Nord — Golești — Pitești.

Operatorii economicii ce depun oferta trebuie sa prezinte Aviz de functionare insotit de anexe emis in temeiul Ordinului Ministerului Sanatatii nr. Avizul va fi prezentat pentru produsele ofertate considerate dispozitive medicale clasa de risc utilizate intr un context medical.

pg dating pro 2021 lucrări nullete

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Ofertantii vor completa DUAE cu informatiile aferente situatiei lor, prin mentionarea datei si numarului avizului, precum si a echipamentului ofertat pentru care este emis. Documentul justificativ care probeaza probeaza indeplinirea cerintei este Avizul de functionare emis de Ministerul Sanatatii prin Agentia Nationala a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale.

pg dating pro 2021 lucrări nullete

Actul Normativ care impune obligativitatea acestei autorizari - alin. Documentul justificativ care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE, trebuie prezentat doar la solicitarea Autoritatii Contractatnte, numai ofertantului clasat pe primul loc.

Proportia de subcontractare.

pg dating pro 2021 lucrări nullete

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE, sunt: - Copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le- au indeplinit. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea formularului DUAE, trebuie prezentate doar la solicitarea Autoritatilor Contractante, numai de ofertantul clasat pe primul loc, la finalizarea evaluarii ofertelor.

pg dating pro 2021 lucrări nullete

Operatorul economic va completa DUAE cu informatii aferente situatiei lor. Section IV: Procedure.

Value excluding VAT: Este obligatoriu ofertarea tuturor produselor din cadrul lotului. In cazul in care vor exista doua sau mai multe oferte cu acelasi pret, se va solicita ofertantilor aflati in aceasta situatie sa reoferteze preturile urmand ca oferta castigatoare sa fie declarata oferta cu cel mai mic pret. Modalitatea prin care poate fidemonstrata indeplinirea cerintei: Operatorul economic liderul, asociat, tert sustinator, subcontractant va completa cerintele in formularul DUAE, cu informatii aferente situatiei lor.